• Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  tel: (77) 4848801
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  email:
  Napisz ..

Piasek płukany (Kotlarnia)

 

Piasek otrzymywany jest w procesie płukania. Charakteryzuje się barwą jasnobeżową, która zauważalnie może się zmienić w zależności od złoża. Głównym składnikiem jest kwarc (ok. 95-98%), głownie bezbarwny, przeświecający lub przezroczysty. Sporadycznie mogą wystąpić inne ziarna monomineralne, jak skalenie, minerały ciemne, ziarna skał osadowych, detrytycznych i magmowych. Dominują ziarna bardzo dobrze obtoczone i zaokrąglone o gładkich i równych powierzchniach.

Wykorzystywany jest przez producentów betonów oraz galanterii betonowej. Ponadto nadaje się do sporządzania zapraw murarskich i realizacji specjalistycznych robót inżynieryjnych.

 • 0-2 mm

CHARAKTERYSTYKA:

 • Wysoka jakość produktu
 • Stabilne uziarnienie
 • Duże możliwości produkcyjne
 • Magazynowanie dużej ilości na okres zimowy
 • Możliwość realizacji dostaw do klienta
 • Możliwość zakupu w dwóch lokalizacjach, w Kotlarni i Zabrzu-Biskupicach

 


Piasek budowlany (Kotlarnia)

 

Jest to kruszywo naturalne pozyskiwane bezpośrednio ze złoża, nie poddawane uszlachetnieniu. Znajduje zastosowanie do zapraw murarskich oraz ziemnych robót budowlanych. Kruszywo to jest pozyskiwane tylko w Kotlarni.

Piasek ten sprzedawany jest w dwóch rodzajach, jako piasek budowlany 0-8mm (potocznie nazywany I gatunkiem) oraz piasek budowlany II gat. (może okresowo zawierać większe ilości części organicznych, frakcji ilasto pylastych, gliny)

CHARAKTERYSTYKA:

 • Wysoka jakość piasku budowlanego 0-8 mm
 • Niska cena piasku budowlanego II gat.
 • Możliwość dostosowania skali produkcji do zapotrzebowania klientów
 • Dostępność produktu w okresie zimowym
 • Możliwość realizacji dostaw do klienta
 • Możliwość zakupu w dwóch lokalizacjach, w Kotlarni i Zabrzu-Biskupicach

 


 

Piasek płukany (Siedliska)

Ze względu na rzeczne pochodzenie kruszywo to ma barwę jasnoszarą. Głównym składnikiem tego piasku jest kwarc (około 85%), domieszkę stanowią okruchy piaskowca oraz okruchy skał krystalicznych. Dominują ziarna dobrze obtoczone i zaokrąglone. Sporadycznie występują inne ziarna monomineralne: skalenie i minerały ciemne.

Wykorzystywany jest przez producentów betonów oraz galanterii betonowej. Ponadto nadaje się do sporządzania zapraw murarskich i realizacji specjalistycznych robót inżynieryjnych

 • 0-2 mm

 • 0-1 mm

 

CHARAKTERYSTYKA:

 • Wysoka jakość produktu
 • Stabilne uziarnienie
 • Jednolite zabarwienie
 • Możliwość realizacji dostaw do klienta
 • Możliwość zakupu w dwóch lokalizacjach, w Siedliskach i Zabrzu-Biskupicach