• Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  tel: (77) 4848801
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  email:
  Napisz ..

Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.
ul Dębowa 3
47-246 Kotlarnia
tel. (77) 484 88 01, e-mail:

 


Dane rejestrowe spółki:

NIP: 749-000-72-36
Regon:  530943100
VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000021490
Kapitał zakładowy: 4.735.500 PLN  w całości wpłacony


Prezes Zarządu
Robert Rakoczy

Członek Zarządu - Dyrektor Zakładu Górniczego
Jan Wojdyła


SEKRETARIAT:

Telefon: 77 48 48 801

e-mail:


Główna Księgowa:

Stanisława Koczanowska

tel. (77) 4802902 , e-mail:Dyrektor Zakładu Transportu Kolejowego - Pełnomocnik ds. SMS

Tomasz Dradra

tel.(77) 4802906 , e-mail: 


Wydział Przewozów Kolejowych

Artur Doberstein

tel.(77) 4802937 , e-mail: 


Kierownik Robót Górniczych

Marek Antoniak

tel. (77) 4802981, e-mail:Kierownik Działu Zaopatrzenia

Leszek Niemczynowski 

tel.(77) 4802954, e-mail:Kierownik Działu Mierniczo Geologicznego

Tytus Kosarzycki 

tel. (77) 4802920, e-mail:Kierownik Działu Rozwoju Inwestycji i Planowania Remontów

Mariusz Rynkiewicz 

tel. (77) 4802909, e-mail:


Kierownik Działu Spraw Pracowniczych

Lucyna Walaszczyk

tel. (77) 4802969, e-mail: DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU

e-mail: ,

Kierownik Działu, Pełnomocnik d/s Zakładowej Kontroli Produkcji

Maciej Dziurzyński

tel. (77) 4802949 , 600089255

Specjalista d/s sprzedaży

Karolina Duszyńska

tel. (77) 4802948 , 606642231

Specjalista d/s sprzedaży

Mariola Żmuda

tel. (77) 4802950 , 728987552 , 606642231

Inspektor d/s marketingu

Tomasz Piwowarczyk 

tel.: (77) 4848608 , 606272832