• Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  tel: (77) 4848801
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  email:
  Napisz ..

Zakładowa Kontrola Produkcji:

Zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" S.A. w 2005 r. wdrożyła Zakładową Kontrolę Produkcji.

W wyniku przeprowadzonych audytów przez notyfikowaną jednostkę Ośrodka Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, przyznała firmie Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji 1454-CPR-0276 oraz 1454-CPR-0275 w ramach systemu 2+

NORMY:

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sprzedawane kruszywa spełniają następujące normy:

Piasek płukany 0-2 mm:

 • PN-EN 12620+A1:2020
 • PN-EN 13139:2003+AC:2004
 • PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010

Żwir 2-8:

 • PN-EN 12620+A1:2020
 • PN-EN 13139:2003+AC:2004
 • PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010

Żwir 8-16 mm:

 • PN-EN 12620+A1:2020
 • PN-EN 13043:2004+AC:2004+Ap1:2010

Piasek budowlany 0-8 mm:

 • PN-EN-13242+A1:2010

CERTYFIKATY:

LABORATORIUM:

Wszystkie kruszywa są regularnie kontrolowane dzięki posiadaniu własnego laboratorium. Wykwalifikowany personel przeprowadza takie badania jak: krzywe przesiewu, błękit metylenowy, wskaźnik piaskowy, wskaźnik kształty, wskaźnik płaskości. Pozostałe badania, do przeprowadzenia których jesteśmy zobligowani aktualnymi normami, są wykonywane przez niezależne laboratorium akredytowane przez PCA.

DO POBRANIA:

Nasi kontrahenci mogą samodzielnie pobrać przez internet badania do zakupionych kruszyw.

W tym celu należy wejść na stronę https://kotlarnia-dokumenty.tarkus.pl , a następnie postępować zgodnie z instrukcją podaną w dolnej części faktury.

Dokumenty są przechowywane na serwerze 30 dni od dnia zakupu kruszywa. Po tym okresie należy kontaktować się z działem sprzedaży i marketingu