• Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  tel: (77) 4848801
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  email:
  Napisz ..

Piasek suszony

Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. zajmuje się produkcją piasków suszonych od 2005 roku a od kilku lat produkcja odbywa się w całkowicie nowo wybudowanej suszarni. Zdobyte doświadczenie i wysokiej jakości linia produkcyjna sprawiają, że jesteśmy jednym z najważniejszych producentów kruszyw suszonych w kraju a naszymi klientami są m.in. największe firmy chemii budowlanej.

Produkowane frakcje:

 • 0-0,5 mm 
 • 0-1 mm
 • 0,4-1 mm
 • 0,5-2 mm
 • 2-5 mm

Forma sprzedaży:

 • luzem, big-bagi, worki 25kg

Ze względu na bieżące zobowiązania wobec kontrahentów nie wszystkie frakcje są stale dostępne.

Potencjalne zastosowanie:

 • Kleje
 • zaprawy suche
 • tynki
 • piaskowanie
 • papy
 • posadzki i tynki żywiczne
 • boiska ze sztucznej nawierzchni
 • polimerobeton

CHARAKTERYSTYKA:

 • Wysoka jakość materiału bazowego
 • Posiadanie własnego zmodernizowanego zakładu uszlachetniania materiału bazowego
 • Stabilny kolor
 • Możliwość zakupu towaru luzem, w big-bagach i workach 25 kg.
 • Szeroki zakres dostępnych frakcji
 • Możliwość realizacji dostaw do klienta piasku zarówno luzem (cysternami) jak i w big bagach i workach 25 kg (samochodami typu „plandeka”).

 

Żwir (Kotlarnia)

W kruszywie dominują ziarna kwarcu, którego udział wynosi ok. 60-70%. Kwarc jest głównie biały, mleczny, bezbarwny lub nieprzezroczysty. Sporadycznie występują skały magmowe i metamorficzne lub piaskowce. Występują ponadto pojedyncze ziarna barwy brunatno-pomarańczowej.

W żwirze występują głównie ziarna o zaokrąglonych krawędziach i gładkich powierzchniach. Wysokie parametry jakościowe oraz korzystne właściwości fizykochemiczne żwiru pozwalają na wykorzystanie tego materiału do produkcji wysokich klas betonów, galanterii betonowej oraz prefabrykatów betonowych.

W wyniku procesu technologicznego otrzymuje się żwiry o następujących frakcjach:

 • 2-8mm,
 • 8-16mm,
 • nienormowany- 8-32mm.

CHARAKTERYSTYKA:

 • Wysoka jakość produktu
 • Dwa rodzaje uziarnienia
 • Możliwość produkcji żwiru nienormowanego
 • Dzięki atrakcyjnej kolorystyce możliwość zastosowania w ogrodach
 • Możliwość realizacji dostaw do klienta
 • Możliwość zakupu w dwóch lokalizacjach, w Kotlarni i Zabrzu-Biskupicach


 

Żwir (Siedliska)

We frakcjach żwirowych otrzymywanych ze złoża w Siedliskach dominującym składnikiem są ziarna kwarcu i piaskowców o barwie jasnoszarej z brunatnym odcieniem. Oprócz kwarcu składnikiem żwiru są ziarna skał osadowych (piaskowce) oraz detrytycznych. Piaskowce są barwy od szarej do ciemnoszarej. Kwarc jest głownie barwy białej lub mlecznej, nieprzezroczysty. Sporadycznie pojawiają się ziarna skał magmowych, głównie granity.

W żwirze występują głównie ziarna o zaokrąglonych krawędziach i gładkich oraz równych powierzchniach.

Żwiry wykorzystywane są do produkcji betonu, galanterii betonowej oraz prefabrykatów betonowych. Grubsze frakcje znajdują zastosowanie przy wykonywaniu drenaży.

W wyniku nowoczesnego procesu technologicznego otrzymuje się następujące rodzaje żwirów:

 • 2-8 mm,
 • 8-16 mm,
 • 16-32 mm
 • żwir nienormowany (32-60 mm)

CHARAKTERYSTYKA:

 • Wysoka jakość produktu
 • Stabilne uziarnienie
 • Jednolite zabarwienie
 • Możliwość realizacji dostaw do klienta
 • Możliwość zakupu w dwóch lokalizacjach, w Siedliskach i Zabrzu-Biskupicach

Piasek płukany (Kotlarnia)

 

Piasek otrzymywany jest w procesie płukania. Charakteryzuje się barwą jasnobeżową, która zauważalnie może się zmienić w zależności od złoża. Głównym składnikiem jest kwarc (ok. 95-98%), głownie bezbarwny, przeświecający lub przezroczysty. Sporadycznie mogą wystąpić inne ziarna monomineralne, jak skalenie, minerały ciemne, ziarna skał osadowych, detrytycznych i magmowych. Dominują ziarna bardzo dobrze obtoczone i zaokrąglone o gładkich i równych powierzchniach.

Wykorzystywany jest przez producentów betonów oraz galanterii betonowej. Ponadto nadaje się do sporządzania zapraw murarskich i realizacji specjalistycznych robót inżynieryjnych.

 • 0-2 mm

CHARAKTERYSTYKA:

 • Wysoka jakość produktu
 • Stabilne uziarnienie
 • Duże możliwości produkcyjne
 • Magazynowanie dużej ilości na okres zimowy
 • Możliwość realizacji dostaw do klienta
 • Możliwość zakupu w dwóch lokalizacjach, w Kotlarni i Zabrzu-Biskupicach

 


Piasek budowlany (Kotlarnia)

 

Jest to kruszywo naturalne pozyskiwane bezpośrednio ze złoża, nie poddawane uszlachetnieniu. Znajduje zastosowanie do zapraw murarskich oraz ziemnych robót budowlanych. Kruszywo to jest pozyskiwane tylko w Kotlarni.

Piasek ten sprzedawany jest w dwóch rodzajach, jako piasek budowlany 0-8mm (potocznie nazywany I gatunkiem) oraz piasek budowlany II gat. (może okresowo zawierać większe ilości części organicznych, frakcji ilasto pylastych, gliny)

CHARAKTERYSTYKA:

 • Wysoka jakość piasku budowlanego 0-8 mm
 • Niska cena piasku budowlanego II gat.
 • Możliwość dostosowania skali produkcji do zapotrzebowania klientów
 • Dostępność produktu w okresie zimowym
 • Możliwość realizacji dostaw do klienta
 • Możliwość zakupu w dwóch lokalizacjach, w Kotlarni i Zabrzu-Biskupicach

 


 

Piasek płukany (Siedliska)

Ze względu na rzeczne pochodzenie kruszywo to ma barwę jasnoszarą. Głównym składnikiem tego piasku jest kwarc (około 85%), domieszkę stanowią okruchy piaskowca oraz okruchy skał krystalicznych. Dominują ziarna dobrze obtoczone i zaokrąglone. Sporadycznie występują inne ziarna monomineralne: skalenie i minerały ciemne.

Wykorzystywany jest przez producentów betonów oraz galanterii betonowej. Ponadto nadaje się do sporządzania zapraw murarskich i realizacji specjalistycznych robót inżynieryjnych

 • 0-2 mm

 • 0-1 mm

 

CHARAKTERYSTYKA:

 • Wysoka jakość produktu
 • Stabilne uziarnienie
 • Jednolite zabarwienie
 • Możliwość realizacji dostaw do klienta
 • Możliwość zakupu w dwóch lokalizacjach, w Siedliskach i Zabrzu-Biskupicach