• Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  tel: (77) 4848801
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  email:
  Napisz ..

HISTORIA  FIRMY

 

W latach 1911-1913 Towarzystwo Piaskowo-Transportowe ,,Ballestrema i Borsiga” uruchomiło dla kopalń podziemnych węgla kamiennego zachodniego rejonu górnośląskiej niecki węglowej piaskownie „Przezchlebie” i „Pyskowice”.

Rok 1913 przyjmuje się za rok rozpoczęcia wydobycia piasku w kopalni ,,Pyskowice”, której Kopalnia Piasku ,,Kotlarnia’’ S.A. jest kontynuatorką. Pierwszymi polami wydobywczymi były ,,Przezchlebie” oraz ,,Dzierżno”.

W 1950 roku powołano w ramach resortu górnictwa węgla kamiennego Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego” (PMP PW) z siedzibą w Katowicach, do którego weszła również Piaskownia ,,Pyskowice”.

W roku 1966 rozpoczęto wydobycie piasku na polu ,,Kotlarnia” z założeniami przewidującymi docelową produkcję piasku na poziomie ok. 35 000 m3/dobę.

W 1967 roku w miejsce dotychczasowych piaskowni, w ramach PMP-PW uruchomiono cztery kopalnie piasku podsadzkowego: ,,Kotlarnia”, ,,Maczki Bór’’, ,,Kuźnica Warężyńska” oraz ,,Szczakowa”.

W 1973 roku na skutek malejącego zapotrzebowania na piasek podsadzkowy ze strony kopalń węgla kamiennego powstał zakład przeróbczy mający na celu przerabianie mieszanki piaskowo-żwirowej na piasek płukany i żwiry.

W drugiej połowie lat 70. rozpoczęto świadczenie usług transportowo-zwałujących polegających m.in. na przewożeniu węgla kamiennego z kopalń górnośląskich do elektrowni ,,Rybnik.

Z dniem 30 kwietnia 1990 roku w wyniku zaistniałych zmian społeczno-gospodarczych w naszym kraju, realizując proces restrukturyzacji organizacyjnej w górnictwie dokonano likwidacji PMP-PW, a Kopalnia Piasku ,,Kotlarnia” stała się samodzielnym podmiotem gospodarczym.

1 czerwca 1994 roku Kopalnia stała się Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, by we wrześniu następnego roku wejść do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

W 2004 r., w wyniku wprowadzenia nowej ustawy o transporcie kolejowym, wyodrębniła się nowa spółka „Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” sp. z o.o. której podstawowym zakresem działalności jest udostępnianie infrastruktury kolejowej Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. oraz pozostałym  przewoźnikom.

W 2004 roku wybudowano suszarnię piasku, co poszerzyło asortyment kopalni o piasek i żwir suszony.

W 2005 roku, zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych, Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" S.A. wdrożyła Zakładową Kontrolę Produkcji.

W 2007 roku otwarto nową kopalnię zlokalizowaną w Siedliskach koło Kuźni Raciborskiej. W kopalni tej kruszywa wydobywa się spod wody a w sprzedaży oferowany jest piasek płukany oraz żwiry.

W roku 2015 wybudowano nową, bardzo nowoczesną suszarnię powiększając asortyment kruszyw oraz moce produkcyjne

W roku 2014 oraz 2020 gruntownie zmodernizowano obydwa zakłady uszlachetniania kruszyw w Kotlarni.