• Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Producent piasku suszonego ..
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Firma z bogatą tradycją ..
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Zakładowa Kontrola Produkcji:
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Producent piasków ..
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Usługi transportu kolejowego ..
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Certyfikaty kontroli produkcji ..
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Punkty sprzedaży:
 • Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
  Producent żwirów ..

Działalność Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. prowadzona jest w następujących obszarach:

 • produkcja kruszyw mineralnych
 • transport kolejowy

Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A. jest liderem na rynku lokalnym, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sprzedaży kruszyw mamy uznaną markę, opinię dużego i solidnego producenta znanego w branży budowlanej.

Zakład produkcyjny kruszywa Kotlarnia jest położony na granicy województw śląskiego i opolskiego, przy drodze nr 408 łączącej Gliwice z Kędzierzynem-Koźle. Posiadamy również drugą kopalnię,  zlokalizowaną w Siedliskach koło Kuźni Raciborskiej.

Wydobycie kruszyw jest prowadzone na dwóch polach wydobywczych:

 • ze złoża Kotlarnia „Pole Północne”, na podstawie decyzji nr DOŚ-I.7422.1.3.2014.JJ z dnia 19.03.2014 r. wydanej przez Marszałka Województwa Opolskiego, prowadzone metodą odkrywkową
 • ze złoża „TURZE-1” mieszczącego się na terenie wsi Siedliska, w gminie Kuźnia Raciborska eksploatowanego na podstawie decyzji nr 2047/OS/2006 z 16.10.2006 r. oraz 238/OS/2020 z 23.01.2020 r. wydanych przez Marszałka Województwa Śląskiego, metodą spod wody.

Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu kolejowego na podstawie licencji Nr WPR/015/2003 z dnia 28 listopada 2003r. i posiada Certyfikaty Bezpieczeństwa A i B

Kopalnia świadczy usługi w zakresie przewozu towarów masowych własnym taborem kolejowym, świadczy usługi transportu taboru kolejowego do zakładów naprawczych, wykonuje usługi transportu kolejowego na niezelektryfikowanych odcinkach linii kolejowych. Wydzierżawia lokomotywy z obsługą lub bez, do np. naprawy infrastruktury kolejowej. Wynajmuje specjalistyczne wagony towarowe wywrotki typu 418V oraz węglarki.