Świadczymy usługi w zakresie utrzymania, naprawy i remontów infrastruktury kolejowej, obejmujące między innymi:

  • wymianę podkładów,
  • wymianę szyn i rozjazdów,
  • wykaszanie traw i opryski chemiczne.

Spółka zatrudnia wykwalifikowanych pracowników o specjalnościach: toromistrz, obchodowy, ślusarz rozjazdowy, operator ciężkich maszyn drogowych, dyżurny ruchu, dróżnik przejazdowy.

Posiadamy profesjonalny sprzęt do wykonywania robót budowlanych i utrzymaniowych na infrastrukturze kolejowej, w tym między innymi wózki motorowe, koparki dwudrogowe, mulczer, zakrętarki, wykaszarki spalinowe.

Usługi realizujemy na podstawie wyceny poprzedzonej zapytaniem ofertowym, a w przypadku robót budowlanych wizją w terenie.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt:

Dyrektor ds. Kolejowych
Czesław Klim
tel.: 600 089 261
e-mail: