„Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” Sp. z o.o. (dalej KPK-LK) jest zarządcą infrastruktury kolejowej działającym na podstawie autoryzacji bezpieczeństwa nr: PL2120200002 wydanej w dniu 13 października 2020 r. i obowiązującej do dnia 19 października 2025 r.

Udostępnianie tras i wszelkie związane z tym działania odbywają się w oparciu o Regulamin przydzielania i korzystania z tras oraz obiektów infrastruktury usługowej opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.04.2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. 2017, poz. 755).

Na liniach „Kopalni Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” Sp. z o.o. stosuje się ruch operatywny nie wymagający dotrzymania godzin odjazdu i przyjazdu pociągów.

Korzystanie z tras KPK-LK przez przewoźnika odbywa się na podstawie Regulaminu dostępu oraz cennika za udostępnianie tras na dany rok.

Cennik opłat za udostępnianie lini kolejowych zarządzanych przez "KPK-LK" Sp. z.o.o. :

  • obowiązujący na rozkład jazdy pociągów 2023/2024 (pobierz)

Regulamin przydzielania i korzystania z tras: