• "Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe" Sp. z o.o.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
    (77) 48-48-801
   
  Zarządca infrastruktury kolejowej
 • "Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe" Sp. z o.o.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
    (77) 48-48-801
   
  Usługi udostępniania linii kolejowych
 • "Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe" Sp. z o.o.

  ul. Dębowa 3, 47-246 Kotlarnia
    (77) 48-48-801
   
  Usługi utrzymania infrastruktury kolejowej

Kierownik Działu Nadzoru Technicznego

Zakres obowiązków:

 • kierowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracy działu,
 • sporządzanie projektów umów, regulaminu przydzielenia tras i cennika opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej,
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących przychodów z udostępnienia infrastruktury przewoźnikom kolejowym,
 • opiniowanie regulaminów technicznych stacji oraz regulaminów pracy bocznic kolejowych, pod względem zgodności z obowiązującymi instrukcjami i przepisami,
 • dbanie o aktualność instrukcji służbowych,
 • udział w organizowaniu oraz prowadzeniu szkoleń okresowych pracowników,
 • uczestnictwo w komisjach ustalających przyczyny awarii i zdarzeń kolejowych oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
 • prowadzenie dochodzeń służbowych oraz sporządzanie związanej z tym dokumentacji,
 • wykonywanie czynności związanych z bezpieczeństwem w ramach udziału w pracach Zespołów ds. realizacji procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym,
 • współpraca z pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

Wymagania:

 • znajomość przepisów kolejowych,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 letnie doświadczenie w branży kolejowej - w jednej ze specjalności: ruch, drogowy, srk,
 • mile widziane ukończone studia podyplomowe w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w transporcie kolejowym oraz uprawnienia audytora wewnętrznego SMS,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • dofinansowanie do wczasów,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Na przysyłanych dokumentach prosimy umieścić klauzulę informacyjną:
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich danych osobowych przez Kopalnię Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe z siedzibą w Kotlarni przy ul. Dębowej 3 w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko Kierownika Działu Nadzoru Technicznego.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.. 4 pkt 11 RODO.

Kontakt:

Arleta Poloczek tel. (77) 480 29 07 wew. 632; e-mail.:


Automatyk sterowania ruchem kolejowym

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie napraw bieżących, remontów, pomiarów i regulacji urządzeń,
 • montowanie, obsługiwanie i eksploatowanie podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i na przejazdach kolejowych,
 • organizowanie prac podczas budowy, przebudowy, konserwacji, przeglądów okresowych i badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • wykonywanie pomiarów i prób w czynnych urządzeniach sterowania ruchem olejowym,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Wymagania:

 • wykształcenie zgodne z wymaganiami z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego dla stanowiska automatyk,
 • posiadane kwalifikacje automatyka potwierdzone egzaminem,
 • dobra organizacja i umiejętność planowania pracy,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • dofinansowanie do wczasów,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Na przysyłanych dokumentach prosimy umieścić klauzulę informacyjną:
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich danych osobowych przez Kopalnię Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe z siedzibą w Kotlarni przy ul. Dębowej 3 w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko automatyka srk.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.. 4 pkt 11 RODO.

Kontakt:

Arleta Poloczek tel. (77) 480 29 07 wew. 632; e-mail.: