Spółka „Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe" Sp. z o.o. została założona w 2003 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie infrastrukturą kolejową obejmującą linie kolejowe o długości ponad 130 km, położone na obszarze województwa śląskiego i opolskiego.

Spółka dysponuje wykwalifikowanym zespołem pracowników o specjalnościach kolejowych oraz posiada bazę sprzętową pozwalającą na realizację zadań z zakresu utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

Polityka bezpieczeństwa Spółki jest ukierunkowana na podnoszenie standardów w zakresie  bezpieczeństwa we wszystkich obszarach jej działalności.

Misją  firmy jest świadczenie usług udostępniania infrastruktury przewoźnikom kolejowym z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.