Kopalnia Piasku "KOTLARNIA"S.A.

47-246 Kotlarnia ul. Dębowa 3
tel. (77) 484-88-01

Sąd Rejonowy Opole VIII wydział KRS 0000021490,    Kapitał zakładowy: 4.735.500 PLN  w całości wpłacony NIP: 7490007236,   Regon: 530943100


Wózek WŻA-10L
WŻA-10L

Ładowarka teleskopowa CAT
Ładowarka kołowa LW640G

Ładowarka kołowa XCMGEuropa LW640G
Ładowarka kołowa LW640GCopyright © 2002 Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A.