Kopalnia Piasku "KOTLARNIA"S.A.

47-246 Kotlarnia ul. Dębowa 3
tel. /0~77/ 484 88 01, fax. /0~77/ 484 88 00

Sąd Rejonowy Opole VIII wydział KRS 0000021490,    Kapitał zakładowy: 4.735.500 PLN  w całości wpłacony NIP: 7490007236,   Regon: 530943100


Ładowarka teleskopowa CAT
Ładowarka kołowa LW640G

Ładowarka kołowa XCMGEuropa LW640G
Ładowarka kołowa LW640GCopyright © 2002 Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A.