Kopalnia Piasku "KOTLARNIA"S.A.

47-246 Kotlarnia ul. Dębowa 3
tel. (77) 484-88-01

Sąd Rejonowy Opole VIII wydział KRS 0000021490,    Kapitał zakładowy: 4.735.500 PLN  w całości wpłacony NIP: 7490007236,   Regon: 530943100
Probówka ze żwirem 2-8Probówka ze żwirem 8-16
Żwir płukany 2-8mm
Próbka żwiru 2-8
  • Żwir płukany 2-8mm charakteryzuje się wysoką zawartością krzemionki oraz nikłymi ilościami związków siarki i żelaza.
  • Parametry fizykochemiczne są bardzo korzystne i pozwalają na stosowanie żwiru do produkcji betonów marki 20, galanterii betonowej oraz prefabrykatów betonowych o małych gabarytach.


Żwir płukany 8-16mm
Próbka żwiru 8-16
  • Żwir płukany 8-16mm charakteryzuje się wysoką zawartością krzemionki oraz nikłymi ilościami związków siarki i żelaza.
  • Wysokie parametry jakościowe żwiru 8-16mm kwalifikują go do marki kruszyw M30, co pozwala na wykorzystanie żwiru do produkcji wysokich klas betonów, galanterii betonowej oraz prefabrykatów betonowych o znacznych gabarytach.


Copyright © 2002 Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A.