Kopalnia Piasku "KOTLARNIA"S.A.

47-246 Kotlarnia ul. Dębowa 3
tel. (77) 484-88-01

Sąd Rejonowy Opole VIII wydział KRS 0000021490,    Kapitał zakładowy: 4.735.500 PLN  w całości wpłacony NIP: 7490007236,   Regon: 530943100
Lokomotywa

Probówka z piaskiem budowlanymProbówka z piaskiem płukanym

Pospółka piaskowo-żwirowa
Próbka pospólki
  • Pospółka eksploatowana jest głównie na nadawę dla zakładu przeróbczego, gdzie uzyskiwany jest piasek płukany i żwiry.
  • Obecnie znajduje również bezpośrednie zastosowanie w budownictwie i  drogownictwie.
  • Stosowana jest do wykonywania warstw filtracyjnych przy budowie autostrad i oczyszczalni ścieków.
  • Doskonale nadaje się do wymiany podłoża pod skomplikowane obiekty budowlane.


Piasek budowlany
Próbka piasku budowlanego
  • Piasek budowlany to surowiec pozyskiwany bezpośrednio ze złoża.
  • Nadaje się do wykonawstwa ziemnych robót budowlanych i zapraw murarskich.


Piasek płukany 0-2mm
Próbka piasku płukanego
  • Piasek płukany otrzymywany jest w procesie płukania i charakteryzuje się wysoką zawartością krzemionki, co jest korzystne przy zastosowaniu go w budownictwie.
  • Ze względu na wysokie parametry jakościowe wykorzystywany jest przez większość producentów wysokiej marki betonów i galanterii betonowej.
  • Ponaddto nadaje się do sporządzania zapraw murarskich i wykonawstwa specjalistycznych robót inżynieryjnch.


Copyright © 2002 Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A.