Kopalnia Piasku Kotlarnia
Linie Kolejowe Sp. z o.o.
47-246 Kotlarnia ul. Dębowa 3
tel. (77) 484-88-01

Sąd Rejonowy Opole VIII wydział KRS 0000175867, Kapitał zakładowy: 1.500.000 PLN w całości wpłacony NIP: 7491946976,   Regon: 532409645

Pociag 1
Tory
Pociąg 3

Siedziba Zarządu
Budynek biura Zarządu


Prezes Zarządu:  mgr Tomasz Janda

Dyrektor d/s kolejowych: mgr Czesław KlimPrzedmiot działalności

"Kopalnia Piasku Kotlarnia-Linie Kolejowe" Sp. z o.o. swoją działalność Zarządcy infrastruktury kolejowej prowadzi od 1 stycznia 2004r.
 "KPK-LK" Sp. z o.o. udostępnia linie kolejowe obejmujące obszar zachodni województwa śląskiego i część wschodnią województwa opolskiego. Dobrze wyszkolony personel stanowi gwarancję rzetelnej i fachowej obsługi klientów.

Polityka Bezpieczeństwa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym wdrożona w "Kopalni Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe" Sp. z o.o.

Cennik opłat za udostępnianie lini kolejowych zarządzanych przez "KPK-LK" Sp. z.o.o.

Regulaminy przydzielania i korzystania z tras na udostępnianych liniach kolejowych zarządzanych przez "KPK-LK" Sp. z.o.o.
Copyright © 2002 Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A.