Kopalnia Piasku "KOTLARNIA"S.A.

47-246 Kotlarnia ul. Dębowa 3
tel. (77) 484-88-01

Sąd Rejonowy Opole VIII wydział KRS 0000021490,    Kapitał zakładowy: 4.735.500 PLN  w całości wpłacony NIP: 7490007236,   Regon: 530943100


Poczta elektroniczna

Prezes Zarządu: dyrnacz(at)kotlarnia.com.pl

Członek Zarządu: jan.wojdyla(at)kotlarnia.com.pl

Dyr. Zakładu Transportu Kolejowego: jozef.tetla(at)kotlarnia.com.pl

Dział marketingu: market(at)kotlarnia.com.pl

Dział sprzedaży: sprzedaz(at)kotlarnia.com.pl

Dział zaopatrzenia: zaopatrz(at)kotlarnia.com.pl

Art. 16 ust. 1 pkt. 5 "Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz 211)
Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególnosci:
[...]
reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatnosci, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych srodków przekazu informacji.

Zgodnie z Art. 6.3 "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" z  dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz 271)
"Posłużenie się (...), pocztą elektroniczną, (...) w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta."


Administracja i punkt sprzedaży Kotlarnia
Lokomotywa w Kotlarni

47-246 Kotlarnia, ul. Dębowa 3
tel. 077 484 88 01 wew. 621, 624
fax. 077 484 88 00W sprzedaży:

Godziny pracy:

24 grudnia 2020 Nieczynne

Od 28 grudnia 2020 od 630-1600

w sezonie letnim 630-1700 ( Piasek suszony 630-1630 )

w sezonie zimowym 630-1600 ( Piasek suszony 630-1530 )Punkt sprzedaży Zabrze-Biskupice
Punkt sprzedaży Zabrze

41-803 Zabrze-Biskupice, ul. Drzymały
tel. 0600 089 256W sprzedaży:

Godziny pracy:

24 i 31 grudnia 2020 - Nieczynne

w sezonie letnim 600-1730

w sezonie zimowym 700-1430Punkt sprzedaży Siedliska

47-420 Siedliska, ul. Żwirki i Wigury 16
tel. 0600 089 254W sprzedaży:

24,28,29,30 i 31 grudnia 2020 - Nieczynne

Godziny pracy: 630-1400Copyright © 2002 Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A.