Kopalnia Piasku "KOTLARNIA"S.A.

47-246 Kotlarnia ul. Dębowa 3
tel. (77) 484-88-01

Sąd Rejonowy Opole VIII wydział KRS 0000021490,    Kapitał zakładowy: 4.735.500 PLN  w całości wpłacony NIP: 7490007236,   Regon: 530943100

Pociąg w trasie


Pociąg w trasie

Usługi trasportu kolejowego
Parowóz


Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu kolejowego na podstawie licencji Nr WPR/015/2003 z dnia 28 listopada 2003r. Kopalnia świadczy usługi w zakresie przewozu towarów masowych własnym taborem kolejowym, na który składają się lokomotywy spalinowe i wagony:

  • samowyładowcze do przewozu piasku i popiołu
  • wywrotki do przewozu kruszyw budowlanych i kamienia
  • szutrówki
  • węglarki

Tabor kolejowy i dobrze wyszkolony personel stanowią gwarancję rzetelnej i fachowej obsługi klientów

Polityka Bezpieczeństwa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym wdrożona w Kopalni Piasku "Kotlarnia" S.A.

Polityka Utrzymania Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM) wdrożona w Kopalni Piasku "Kotlarnia" S.A.

Taryfa opłat przewozowych.(skompresowany RTF, 40KiB)Copyright © 2002 Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A.