Kopalnia Piasku "KOTLARNIA"S.A.

47-246 Kotlarnia ul. Dębowa 3
tel. (77) 484-88-01

Sąd Rejonowy Opole VIII wydział KRS 0000021490,    Kapitał zakładowy: 4.735.500 PLN  w całości wpłacony NIP: 7490007236,   Regon: 530943100Suszarnia piasku - instalacja

Suszarnia piasku

Suszarnia piasku - urządzenia

Zabytkowe lokomotywy

Maszyna wydobywcza

Pociąg

Maszyna wydobywcza

Siedziba Zarządu
Budynek biura Zarządu


Skład zarządu

Prezes Zarządu: mgr Robert Rakoczy

Członek Zarządu: inż. Jan WojdyłaPrzedmiot działalności

Działalność kopalni prowadzona jest w obszarach:

Obecnie eksploatacja prowadzona jest na podstawie koncesji nr 159/94 z dnia 29.08.1994r. wydanej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Zakład produkcyjny kruszywa jest położony na granicy województw śląskiego i opolskiego, przy drodze łączącej Gliwice z Kędzierzynem-Koźlem.

Produkcja wyskokojakościowych, uszlachetnionych kruszyw (płukanych, oczyszczonych z zanieczyszczeń organicznych, rozfrakcjonowanych) odbywa się na dwóch nowoczesnych ciągach technologicznych.

W wyniku procesu produkcyjnego otrzymuje się produkty wyróżniające się bardzo korzystnymi własnościami fizykochemicznymi.

Najczęstsze zastosowanie produktów Kopalni to:

  • betony o markach powyżej BK 20,
  • galanteria betonowa (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, itp.),
  • prefabrykaty wilkogabarytowe żelbetowe i strunobeton.

Zakładowa Kontrola Produkcji.

Zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" S.A. w 2005 r. wdrożyła Zakładową Kontrolę Produkcji. W wyniku przeprowadzenia audytu przez notyfikowaną jednostkę Ośrodka Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, która dokonała oceny zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji przyznała firmie Certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji 1454-CPR-0276 oraz 1454-CPR-0275

Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" S.A. świadczy usługi przewozowe transportem kolejowym z wykorzystaniem własnego taboru.Copyright © 2002 Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A.