Kopalnia Piasku "KOTLARNIA"S.A.

47-246 Kotlarnia ul. Dębowa 3
tel. /0~77/ 484 88 01, fax. /0~77/ 484 88 00

Sąd Rejonowy Opole VIII wydział KRS 0000021490,    Kapitał zakładowy: 4.735.500 PLN  w całości wpłacony NIP: 7490007236,   Regon: 530943100Suszarnia piasku - instalacja

Suszarnia piasku

Suszarnia piasku - urządzenia

Zabytkowe lokomotywy

Maszyna wydobywcza

Pociąg

Maszyna wydobywcza

Dla akcjonariuszy
Informujemy, że nowe wchodzące w życie stopniowo od 1 stycznia 2020 r. przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią, że akcje na okaziciela oraz akcje imienne spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych,mają mieć formę zapisu elektronicznego w rejestrze akcjonariuszy. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji z mocy prawa utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy.

Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

W sprawach związanych z akcjonariatem prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznejCopyright © 2002 Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A.